OBSAH

Partneri

Počet návštev: 258660

80 - te výročie založenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca

80 - te výročie založenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca

Prvá a najstaršia Základná umelecká škola v Bardejove si tohto roku pripomína jubilejných 80 rokov svojej úspešnej existencie. Preto chceme vo svojej umeleckej činnosti celý kalendárny rok 2018 venovať práve tomuto významnému míľniku.  

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Aktuality Aktuality

pre online prihlášku kliknite  TU

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • 20. 12. 2018

  Naša ZUŠ prispela k atmosfére Vianočných trhoch svojim programom. Vystúpili žiaci TO, p. uč. Bukovského, Vaška a p .uč. Chodelkovej.

 • 19. 12. 2018

  Ako je už zvykom aj vianočné predstavenie patrí do programu našej ZUŠ. Ani tento rok žiaci LDO a TO nezaháľali a pripravili pre škôlky, školy a širokú verejnosť krásne predstavenie.

 • Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Skurku

 • 11. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Jászayovej a žiaci TO

 • 13. 12. 2018

  Vystúpenie pre našich seniorov ...vystúpili žiaci TO za sprievodu p. uč. Palšu

 • Slávnostná akadémia k 80 - výročiu našej ZUŠ
  7. 12. 2018

  Je to už neuveriteľných 80 rokov od kedy svoje brány prvý krát otvorila najstaršia umelecká škola v našom regióne - Základná umelecká škola Michala Vileca. Oslavy tohto výročia vrcholili práve tento školský rok a vyvrcholili v piatok 7. decembra 2018 Slávnostnou akadémiou v priestoroch koncertnej sály spomínanej Základnej umeleckej školy.

  Slávnostný koncert, na ktorom vystúpili terajší , ale aj bývalí žiaci tejto školy a ich pedagógovia ukázal nesmiernu kvalitu tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá je aj v tejto modernej dobe nezastupiteľným kultúrnym článkom nášho mesta Bardejov. Tóny klasickej, ale aj modernej hudby a folklóru, striedali gratulácie a pozdravy pozvaných hostí, ktorí s oslavujúcou inštitúciou spolupracovali resp. sa na jej histórii spolupodieľali. Najvyšším ocenením práce celého kolektívu a ich žiakov bolo odovzdanie v poradí už druhej „ceny primátora mesta Bardejov“ MuDr. Borisa Hanuščaka, ktorý toto ocenenie aj vlastnoručne odovzdal do rúk riaditeľky školy Mgr. Márii Ďurčákovej.

 • 5. 12. 2018

  Vystúpili žiaci p. uč. Chodelkovej a p. uč. Bukovského

 • 4. 12. 2018

  ZUŠ pripravila aj pre základné školy v Bardejove program venovaný Vianociam a 80 - tému výročiu založenia našej ZUŠ.

 • 3. 12. 2018

  ZUŠ predstavila svoj Vianočný program aj pre širokú verejnosť. Tento koncert bol venovaný 80 - tému výročiu založenia našej ZUŠ.

 • Vianočné prázdniny !!!

  Základná umelecká škola Michala Vileca, praje svojim žiakom ich rodičom a všetkým našim priateľom krásne prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2019.

  Prázdniny začínajú 24.12.2018 a končia 7.1.2019

  Do školy sa nastupuje 8.1.2019

  ODDYCHUJTE !!!

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria