OBSAH

Partneri

Počet návštev: 95608

Dnes na ZUŠ Michala Vileca nevyučuje učiteľ ....

Aktuality

pre online prihlášku kliknite  TU

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 24.9.2017)
Timotea Lešičková (Meščan Branislav, Mgr.)
Sofia Lukácsová (Foltínová Eva, Bc.)
Sofia Lukácsová (Tomečková Helena, PaedDr.)
Marek Zlacký (Ileková Mária, Mgr.)
Ľuboš Kupec (Vyslocký Peter, DiS. art.)
Ľuboš Mihalik (Vendelová Renáta, Mgr.)
Ľuboš Timco (Grohoľová Viera, DiS.art)
Ľuboš Vojtaško (Hrivňák Martin, DiS.art.)
Zajtra (Pondelok 25.9.2017)
Kristián Podubinský (Golec Marián, DiS.art)

Novinky - ZUŠ Michala Vileca

Novinky ZUŠ Michala Vileca

 • Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka, zábavy a oddychu. Po prázdninách sa tešíme opäť na stretnutie s Vami. 

  Nástup do školy v novom školskom roku je 4.9. 2017 / pondelok/ 

   

  Zápis žiakov na nový školský rok je          4.9 2017     od 9.30 - 11.30 h

 • Cezhraničná prehliadka „Hľadáme umelecké perly”  organizovaná Združením svetová hudba AKORD z Noveho Saczu (Poľsko)aj Občianskym združením Nový domov v Stropkove (Slovensko)  v rámci projektu „Rozvoj umeleckých záujmov ako príležitosť pre rozvoj kultúrneho – prírodného  vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničí” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020

 • 18.5. 2017 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 8. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v štyroch kategóriách z 9 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   s Mgr. Michal Germuška.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  8 miest v zlatom pásme.  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba   zo ZUŠ Bernolákova v Košiciach.

 •  

  V utorok 17. 5. 2017  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 26 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

 • Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať  a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej umeleckej kariére.

  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 3. marca 2017 o 17.00  sa predstavila Katarína Jurčová a Miriam Katuščáková v hre na husliach, a Ema Pisarčíková a Tadeáš Golec v hre na klavír. Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

 • Vo štvrtok 2.marca 2017 sa v Bardejove na pôde ZUŠ Michala Vileca predstavili študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove pôvodnou hudobnou komédiou Viliama Staneka a Stanislava Bilého s názvom „Čo keby...?“.  Predstavenie o ťažkej ceste za umením a poznaním pravdy, o tom  že každá práca je dôležitá, keď sa robí s láskou zaplnilo celú veľkú koncertnú sálu ZUŠ M. Vileca.

 • Presne na sviatok sv. Valentína 14. februára o 16.30 sa naša ZUŠka prezentovala výborným koncertom. Celý koncert sa niesol vo "Valentínskom duchu". Koncert bol popredkávaný melódiami, tancom a náučným konferansom ..... Na záver vystúpila tanečná seniorská skupina "Maja", ktorá bola spestrením celého programu ....Celú fotogalériu najdete na našom FB:  

 • Základná umelecká škola Michala Vileca  6.2.2017, hneď po polročných prádzninách na pôde našej školy privítala mladých talentovaných klavíristov. Boli to účastníci Hudobného klavírneho fóra " Beskydy bez hraníc", ktoré sa konali už po 12-krát v poľskom Sanoku.  Mladí klavíristi predviedli vo svojom programe diela od Fryderyka Chopina, Franza Liszta a Gioacchina Rossiniho.

 • 1. februára 2017 o 15.00 sa Veľkej koncertnej sále ZUŠ konalo stretnutie s naším bývalým absolventom Dušanom Krausom.

  Dušan Kraus študoval na našej ZUŠ hudobný odbor v hlavnom predmete Hlasová výchova a spev u p. uč. Viery Vaškovej – Germanovej.

  Ako absolvent súkromného konzervatória v Košiciach v HDO a čerstvý študent JAMU v odbore muzikálové herectvo sa podelil o svoj kariérny a študijný prierez a ukážkou speváckej interpretácie ukázal nielen mladým spevákom našej ZUŠ  svoje praktické umenie.

 • Základná umelecká škola Michala Vileca v závere  kalendárneho roka prezentovala svoju prácu projektmi, ktoré spolu vzhliadlo viac ako 3500 divákov.   

  V  spolupráci s mestom Bardejov a Rodičovským združením pri ZUŠ M. Vileca pripravila 16. decembra 2016  výnimočný vianočný galaprogram pod názvom „ Jeden svet“. Projekt,  ktorý bol popretkávaný dramatickými výstupmi žiakov dramatického súboru ZUŠ sa niesol v duchu spolupatričnosti a jeho dej poukazoval na ľudí a ich žiarivé, ale aj tienisté stánky. Na galaprograme vystúpilo viac ako 20 hudobných a tanečných čísiel. V doobedňajších hodinách do ŠH Mier vyše 2000 žiakov ZŠ a SŠ. Večerný program nadobudol výnimočnejší – charitatívny rozmer. Hosťami večerného programu boli – operný spevák  Igor Kucer a bardejovská hudobná skupina PROJEKT. Výťažok z podujatia bol darovaný detskému a internému oddeleniu NsP Sv. Jakuba v Bardejove riaditeľkou školy - Mgr. Máriou Ďurčákovou prim. MUDr. Márii Medrickej a MUDr. Branislavovi Predmerskému.  Na tomto výnimočnom programe participovalo vyše 300 žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Michal a Vileca.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria