OBSAH

 • Jesenné prázdniny

  Oddýchnime si všetci cez "Jesenné prázdniny" , ktoré budú od 30.10. do 1.11.2017 . Nástup do školy je až vo štvrtok 2.11.2017.  

 • Večer starých rodičov

  Aj u nás sme v rámci mesiaca úcty k starším pripravili vo štvrtok 26.októbra koncert venovaný práve naším babkám a dedkom....Starší, ale aj tí najmladší naši žiaci vystúpili v plnej koncertnej sále.  

   

   

 • Žiacky akordeónový orchester ZUŠ Michala Vileca rozozvučal Bratislavu

  Orchester, ktorý sa skladá zo študentov a pedagógov našej bardejovskej Základnej umeleckej školy Michala Vileca sa predviedol svojím vystúpením v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v našom hlavnom meste. Vystúpenie sa konalo pod záštitou Predsedu vlády SR a spoluorganizátorom okrem spomínanej ZUŠ Michala Vileca bola Slovenská rada rodičovských združení  v zastúpení jej prezidentky Bc. Ing. Júlie Lindtnerovej. Koncert, na ktorom participovalo viacero umeleckých škôl zo Slovenska a aj  z Maďarska  sa konal v rámci XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a nadviazal tak na podujatie, ktoré prebehlo u nás v Bardejove v máji tohto roku. Samotná prezentácia tohto výnimočného hudobného telesa mala veľký úspech a preto môžeme byť na svojich žiakov a Bardejovčanov právom hrdý. Celá akcia by mala vyvrcholiť v máji v roku 2018 v Madride v Španielsku, kde náš Žiacky akordeónový orchester bude reprezentovať nielen svoju materskú ZUŠ Michala Vileca, ale aj naše mesto Bardejov.    

                                                                                                              

 • Žiacky akordeónový orchester vystúpi v Bratislave

  Na koncerte žiakov Základných umeleckých škôl 10. a 11.- októbra 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorý sa koná pri príležitosti XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a ktorý je pod záštitou predsedu vlády SR, vystúpi náš Žiacky akordeónový orchester. 

  Držte nám palce !!! 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka, zábavy a oddychu. Po prázdninách sa tešíme opäť na stretnutie s Vami. 

  Nástup do školy v novom školskom roku je 4.9. 2017 / pondelok/ 

   

  Zápis žiakov na nový školský rok je          4.9 2017     od 9.30 - 11.30 h

                                                                                       od 13.30 - 17.30 h

   

                                                                  5-8.9.2017   od 13.00 -17.00 h 

 • Hľadáme umelecké perly

  Cezhraničná prehliadka „Hľadáme umelecké perly”  organizovaná Združením svetová hudba AKORD z Noveho Saczu (Poľsko)aj Občianskym združením Nový domov v Stropkove (Slovensko)  v rámci projektu „Rozvoj umeleckých záujmov ako príležitosť pre rozvoj kultúrneho – prírodného  vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničí” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020"

  1. Súťaž je zameraná na zdravých ľudí ako aj osoby so zdravotným postihnutím, ktoré spadajú do vekovej skupine 9 - 80 rokov;
  2. maximálna dĺžka výstupu  je 5 min. (1-2 skladby);
  3. účasť je otvorená pre sólistov: spevákov a inštrumentalistov (vrátane rapperov), fotografických a filmových nadšencov, kapely, skladateľov a spisovateľov, rovnako aj tanečnikov;
  4. repertoár: populárna hudba (poľská aj slovenská) alebo folklór poľsko-slovenského pohraničia. Účinkujúci bude prezentovať 1-2 skladby s ľubovoľným sprievodom (sprievod, inštrumentálný súbor, polplayback - mini-disk, CD, DVD či a cappella)
  5. organizátori poskytujú účastníkom len predné reproduktory, odposluch a mikrofon - bez zosilňovačov a bubnov.
  6. náklady na cestovanie a poistenie uhradené si hradí sám účastník/ prípadneš vysielajúca organizácia.

   

  1. Ciele súťaže:
   1. prehľad umeleckej tvorby poľsko-slovenského pohraničia
   2. umožnenie prezentácie svojich umeleckých zručností
   3. objavenie nových tvorivých osobností poľsko-slovenského pohraničia
   4. popularizácia poľskej a slovenskéj hudby medzi mladými ľuďmi a dospelými, vrátane osôb so zdravotným postihnutím
   5. pomoc pri rozvoji kreativity laureátov
   6. popularizácia hudby, tanca, zvykov a umenia pohraničia
   7. pomoc pri rozvoji kreativity
   8. budovanie integračných vzťahov

   

  Pravidla_cezhranicnej_prehliadky.pdf

  Suhlas rodica.pdf

  Prihlaska do prehliadky.pdf

   

   

 • Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu

  18.5. 2017 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 8. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v štyroch kategóriách z 9 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   s Mgr. Michal Germuška.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  8 miest v zlatom pásme.  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba   zo ZUŠ Bernolákova v Košiciach. 

  Výsledkova listina.pdf

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

   

   

 • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

   

  V utorok 17. 5. 2017  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 26 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Františka Kováčová, Mgr. Zuzana Pulščáková a p. Monika Soroková.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Tereza Čerkalová  –  ZŠ B. Krpelca

  v II. kategórii zvíťazila Gabriela Bednárová  – ZUŠ Raslavice

  a v III.  kategórie zvíťazila Simona Goliášová  – ZŠ Kurima

  Výsledkova listina.pdf

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 6. júna 2017. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

   

   

 • Koncert bývalých absolventov ZUŠ Michala Vileca

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať  a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej umeleckej kariére.

  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 3. marca 2017 o 17.00  sa predstavila Katarína Jurčová a Miriam Katuščáková v hre na husliach, a Ema Pisarčíková a Tadeáš Golec v hre na klavír. Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

   

 • Študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa predstavili hudobnou komédiou „Čo keby...?“

  Vo štvrtok 2.marca 2017 sa v Bardejove na pôde ZUŠ Michala Vileca predstavili študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove pôvodnou hudobnou komédiou Viliama Staneka a Stanislava Bilého s názvom „Čo keby...?“.  Predstavenie o ťažkej ceste za umením a poznaním pravdy, o tom  že každá práca je dôležitá, keď sa robí s láskou zaplnilo celú veľkú koncertnú sálu ZUŠ M. Vileca.

  Táto hudobná komédia je v poradí už tretím projektom SKDK Prešov, v ktorom sa spája hudobné, herecké a tanečné umenie. Snaží sa tak praktickou formou priblížiť študentom prácu v profesionálnom divadle. Bola autormi vytvorená priamo pre študentov SKDK s prihliadnutím na personálne obsadenie jednotlivých učebných odborov a schopnosti študentov. 

 • Valentínsky koncert

  Presne na sviatok sv. Valentína 14. februára o 16.30 sa naša ZUŠka prezentovala výborným koncertom. Celý koncert sa niesol vo "Valentínskom duchu". Koncert bol popredkávaný melódiami, tancom a náučným konferansom ..... Na záver vystúpila tanečná seniorská skupina "Maja", ktorá bola spestrením celého programu ....Celú fotogalériu najdete na našom FB:   

 • Hudobné klavírne fórum " Beskydy bez hraníc",

  Základná umelecká škola Michala Vileca  6.2.2017, hneď po polročných prádzninách na pôde našej školy privítala mladých talentovaných klavíristov. Boli to účastníci Hudobného klavírneho fóra " Beskydy bez hraníc", ktoré sa konali už po 12-krát v poľskom Sanoku.  Mladí klavíristi predviedli vo svojom programe diela od Fryderyka Chopina, Franza Liszta a Gioacchina Rossiniho.

  Účastníci boli z Vilniusu, Kyjeva, Kirgizstanu, Varšavy, Moskvy, Krakowa, Bydgoszcza a až z Hong Kongu. Ich vystúpenie bolo na veľmi vysokej úrovni a všetci podali vynikajúce výkony.

  Bol to krásny zážitok a týmto koncertom povzbudili aj našich žiakov v ďalšom štúdiu.

 • Stretnutie s bývalým absolventom ZUŠ Michala Vileca – Dušanom Krausom

  1. februára 2017 o 15.00 sa Veľkej koncertnej sále ZUŠ konalo stretnutie s naším bývalým absolventom Dušanom Krausom.

  Dušan Kraus študoval na našej ZUŠ hudobný odbor v hlavnom predmete Hlasová výchova a spev u p. uč. Viery Vaškovej – Germanovej.

  Ako absolvent súkromného konzervatória v Košiciach v HDO a čerstvý študent JAMU v odbore muzikálové herectvo sa podelil o svoj kariérny a študijný prierez a ukážkou speváckej interpretácie ukázal nielen mladým spevákom našej ZUŠ  svoje praktické umenie.

   

  Sme radi, že sa k nám naši bývalí žiaci hlásia a nezabúdajú na svoje začiatky na našej ZUŠ Michala Vileca.           

 • Pripravujeme koncert bývalých absolventov

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať resp. zaspievať pre potešenie a ukázať, čo sa naučili a zároveň sa stretnúť so svojimi bývalými učiteľmi a spolužiakmi.

  V tomto školskom roku to bude 3.marca 2017 o 17.00 v našej Veľkej koncertnej sále.

  Ak máte niekto z našich bývalých študentov záujem prezentovať sa, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vás na tomto koncerte privítame.    

 • Záver roka 2016 na našej ZUŠ

  Základná umelecká škola Michala Vileca v závere  kalendárneho roka prezentovala svoju prácu projektmi, ktoré spolu vzhliadlo viac ako 3500 divákov.   

  V  spolupráci s mestom Bardejov a Rodičovským združením pri ZUŠ M. Vileca pripravila 16. decembra 2016  výnimočný vianočný galaprogram pod názvom „ Jeden svet“. Projekt,  ktorý bol popretkávaný dramatickými výstupmi žiakov dramatického súboru ZUŠ sa niesol v duchu spolupatričnosti a jeho dej poukazoval na ľudí a ich žiarivé, ale aj tienisté stánky. Na galaprograme vystúpilo viac ako 20 hudobných a tanečných čísiel. V doobedňajších hodinách do ŠH Mier vyše 2000 žiakov ZŠ a SŠ. Večerný program nadobudol výnimočnejší – charitatívny rozmer. Hosťami večerného programu boli – operný spevák  Igor Kucer a bardejovská hudobná skupina PROJEKT. Výťažok z podujatia bol darovaný detskému a internému oddeleniu NsP Sv. Jakuba v Bardejove riaditeľkou školy - Mgr. Máriou Ďurčákovou prim. MUDr. Márii Medrickej a MUDr. Branislavovi Predmerskému.  Na tomto výnimočnom programe participovalo vyše 300 žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Michal a Vileca.

  V dňoch 19. a 20. decembra 2016 prezentovala Základná umelecká škola Michala Vileca vo svojej Koncertnej sále tanečnú rozprávku Popoluška. Rozprávku naštudoval s dramatickým súborom ZUŠ M. Vileca p. uč. Mgr.art. Juraj Bochňa v spolupráci s tanečným a výtvarným odborom ZUŠ. Tanečná rozprávka bola určená deťom  MŠ a ZŠ. Bola reprízovaná 7 krát a vzhliadlo ju vyše 1500 divákov. Rozprávka bola výnimočná aj preto, že nevznikala len na základe predpísaného scenára, ale žiaci pracovali aj vo forme improvizácie. V predstavení účinkovalo vyše 100  žiakov LDO a TO.

   

  Kolektív Základnej umeleckej školy Michala Vileca ďakuje všetkým svojim priaznivcom, Mestu Bardejov a odd. školstva a telesnej kultúry mesta Bardejov, spoločnosti BARDTERM s.r.o., firme NEST audio ONE, Exmusic p. Ivanovi Reviľakovi , p. Milanovi  Herstekovi  a p. Ing. Jaroslavovi Žákovi ako aj všetkým rodičom žiakov a  priateľom školy za výbornú spoluprácu, praje veľa zdravia a umeleckých zážitkov v Novom roku 2017 a teší sa na ďalšiu umelecky plodnú spoluprácu.

   

                                                                                                                   kolektív ZUŠ Michala Vileca    

 • Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov ....

  Dňa 20.10 2016 sa v našej veľkej koncertnej sále konalo "Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov do cechu zuškárskeho". Slávnostného aktu sa zúčastnilo viak ako 100 žiakov v prípravnom ročníku. Deti pred samotným aktom pasovania museli zložiť slávnostný sľub a boli na tvári počastované rôznymi symbolmi, ktoré mali symbolizovať rôzne úskalia ich štúdia. Po slávnostnom akte a odovzdaní pamätného listu sa ešte deti vybrali na cestu "okolo ZUŠky". Samotnú akciu predchádzal krátky koncert, ktorý si pripravili žiaci HO. 

  Sme radi, že ste medzi nami a prajeme vám veľa umeleckých zážitkov.      

   

 • Výsledky súťaže o najmladší výtvarný talent ....

  17. júna o 14.00 vo vestibule našej ZUŠ bude prebiehať vernisáž a vyhodnotenie súťaže " O najmladší výtvarný talent" všetkým malým maliarom srdečne blahoželáme . 

   

  Výsledková listina -  O najmladsi vytvarny talent - vysledkova listina.pdf

 • ZUŠ Michala Vileca má ďalších absolventov

  8. júna 2016 ukončili štúdium slávnostnou ceremóniou vyradenia  tohtoroční absolventi, všetkých záujmových odborov Základnej umeleckej školy Michala Vileca. Večer plný nostalgie a sentimentu predstavil 60 mladých ľudí, ktorí odchádzajú so ZUŠ M.  Vileca s umeleckým poznaním, ktoré ich určite v ich živote posunie tým správnym smerom.  Ich 9 - ročný príbeh na tejto škole, záverom štúdia určite nekončí,  ale začína sa pre nich nová životná  kapitola, možno profesionálnych umelcov.  Slávnostnému vyradeniu predchádzal koncert, na ktorom sa predstavili najlepší absolventi a predviedli svoje nástrojové a tanečné zručnosti,  ale aj tvorivú kreativitu v podobe výstavy absolventov výtvarného odboru, ktorá je v priestoroch Minigalérie ZUŠ M. Vileca až do konca letných prázdnin.  

   

  Všetkým absolventom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

   

                                                                                                   ZUŠ Michala Vileca Bardejov  

 • Na jarnú nôtu

  V stredu 25. mája 2016 Základná umelecká škola Michal Vileca prezentovala  svoj jarný program pod názvom „ Na jarnú nôtu“ . Program bol zameraný na priblíženie našich kultúrnych a spoločenských tradícii  a ich vysvetlenie. Jarné obdobie bolo  bohaté na tradičné úkony aj v našom regióne, preto sa Základná umelecká škola Michala Vileca  rozhodla priniesť  program práve s touto náučnou témou. Popri ľudovej piesni v rôznych aranžmánoch, pásma DFS Vienok a klasických hudobných čísiel bol prezentovaný a funkčne vysvetlený napríklad aj kroj, ktorý si mohli priamo vyskúšať aj prítomní diváci. Na záver programu sa spoločne s publikom zaspievala tradičná májová pieseň „ Sadíme my máje“  .

  Program Základná umelecká škola Michala Vileca prezentovala pre základné školy v doobedňajších hodinách a večer  pripravila toto pásmo  pre širokú verejnosť.  Sme radi, že sme mohli priblížiť mladšej generácii naše tradície a tým ostaným spríjemniť  prekrásne  jarné obdobie. 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria