OBSAH

 • Koncert bývalých absolventov našej školy

  Srdečne Vás pozývame na "koncert bývalých absolventov", ktorý sa uskutoční 23.februára 2018 o 17.00 vo veľkej koncertnej sále našej školy.  

 • Jarné prázdniny !!!

  Oddýchnite si všetci cez jarné prázdniny, ktoré budú od 24.02.2018 - 04.03.2018. Nástup do školy po prázdninách je v pondelok 5. marca 2018.   

 • Jazzové stretnutie s našimi bývalými žiakmi ....

  Naša škola  sa  prezentovala tento týždeň veľmi zaujímavým  workshopom  v podaní našich bývalých absolventov Miloša Kostára a Šimona Boguského.    Mladí umelci  hrajúci v hudobnej zostave  saxofón – klavír  interpretovali  jazzovú  hudbu  s voľnou  improvizáciou.  Saxofonista Miloš Kostár v priebehu akcie priblížil možnosti práce a štúdia na jazzovom inštitúte v rakúskom Graci, ktorého je momentálne aktívnym študentom.  Mladí jazzový interpreti ukázali našim žiakom, ale aj učiteľom krásy jazzovej hudby. 

 • Valentínsky koncert

  Valentínsky koncert , ktorý je na ZUŠ Michala Vileca už tradíciou privítal svojich divákov 13. februára 2018. Skladby a tance, ktoré boli na koncerte prezentované umocňovali atmosféru  „sviatka lásky“, ktorému bol koncert venovaný.  Tematický konferans  a valentínske pozdravy, boli vrcholom tejto vydarenej akcie.       

 • 45 rokov VO - Putovná výstava

  V rámci osláv 80. výročia založenia ZUŠ a 45 rokov fungovania VO sme pre Vás pripravili "Putovnú /mini/ výstavu" prezentovanú v priestoroch bardejovských základných škôl.  

 • Nová výstava - Čaro grafiky .....

 • Koncertný týždeň na ZUŠ Michala Vileca

   

   

  V minulom týždni prebehli na pôde Základnej umeleckej školy Michala Vileca dve vydarené akcie, ktoré boli prezentované pre širokú verejnosť  nášho mesta.  V pondelok  29. januára 2018 škola zorganizovala „ Novoročný koncert“ ,  ktorý bol ukážkou práce žiakov a pedagógov   ZUŠ a na ktorom škola  pozdravila svojich priaznivcov v novom kalendárnom roku 2018.   

  Pravidelný  mesačný koncert, ktorý bol venovaný nielen pre verejnosť, ale aj pre žiakov našej školy prebehol v stredu 31. januára 2018. Tak ako aj podobné koncerty tohto formátu aj tento bol zážitkovo umocnený sprievodnými  slovami, ktoré poslucháčom umožnili lepšie vnímať počúvané hudobné diela.

  Týmito dvoma koncertmi  Základná umelecká škola Michala Vileca načala jubilejný rok svojej existencie. ZUŠ Michala Vileca si v roku 2018 pripomína už 80te výročie svojho vzniku a pripravuje množstvo aktivít a akcií, ktoré budú venované práve tomuto  výnimočnému míľniku v jej histórii.

 • Polročné prázdniny !!!

  Prajeme všetkým našim žiakom - ich rodinám a všetkým, ktorí spolu s nami písali tento úspešný kalendárny rok 2017  veľa zdravia a lásky do Nového roku 2018. 

                                                                                                                        Kolektív ZUŠ Michala Vileca

  Polročné prázdniny - 2. 2. 2018 - piatok

                                              Nástup do školy po prázdninách je v pondelok  5.2.2018       

 • Novoročný koncert

  Pozývame Vás  ... 

 • Pozývame Vás na náš galaprogram " Farby Vianoc" !!!

  Všetkých našich priaznivcov srdečne pozývame na náš galaprogram, ktorý sa bude konať už 12. decembra 2017 o 17.00. hod. v športovej hale Mier. Tešíme sa naVás.  

 • Pravidelný mesačný interný koncert našej ZUŠ 28. novembra 2017

  28. novembra sa vo VKS našej ZUŠ konal pravidelný mesačný interný koncert, kde si mohli skúsiť verejnú interpretáciu okrem ostrieľaných hráčov aj naši najmenší žiaci. Koncert sprevádzala odborným slovom p. uč. Lilia Kunecová.

   

  viac foto na https://www.facebook.com/zusmvileca/

 • Jesenné prázdniny

  Oddýchnime si všetci cez "Jesenné prázdniny" , ktoré budú od 30.10. do 1.11.2017 . Nástup do školy je až vo štvrtok 2.11.2017.  

 • Večer starých rodičov

  Aj u nás sme v rámci mesiaca úcty k starším pripravili vo štvrtok 26.októbra koncert venovaný práve naším babkám a dedkom....Starší, ale aj tí najmladší naši žiaci vystúpili v plnej koncertnej sále.  

   

  Večer starých rodičov - Obrázok 1

   

 • Žiacky akordeónový orchester ZUŠ Michala Vileca rozozvučal Bratislavu

  Orchester, ktorý sa skladá zo študentov a pedagógov našej bardejovskej Základnej umeleckej školy Michala Vileca sa predviedol svojím vystúpením v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v našom hlavnom meste. Vystúpenie sa konalo pod záštitou Predsedu vlády SR a spoluorganizátorom okrem spomínanej ZUŠ Michala Vileca bola Slovenská rada rodičovských združení  v zastúpení jej prezidentky Bc. Ing. Júlie Lindtnerovej. Koncert, na ktorom participovalo viacero umeleckých škôl zo Slovenska a aj  z Maďarska  sa konal v rámci XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a nadviazal tak na podujatie, ktoré prebehlo u nás v Bardejove v máji tohto roku. Samotná prezentácia tohto výnimočného hudobného telesa mala veľký úspech a preto môžeme byť na svojich žiakov a Bardejovčanov právom hrdý. Celá akcia by mala vyvrcholiť v máji v roku 2018 v Madride v Španielsku, kde náš Žiacky akordeónový orchester bude reprezentovať nielen svoju materskú ZUŠ Michala Vileca, ale aj naše mesto Bardejov.    

                                                                                                              

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Žiacky akordeónový orchester vystúpi v Bratislave

  Na koncerte žiakov Základných umeleckých škôl 10. a 11.- októbra 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorý sa koná pri príležitosti XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a ktorý je pod záštitou predsedu vlády SR, vystúpi náš Žiacky akordeónový orchester. 

  Držte nám palce !!! 

 • Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka, zábavy a oddychu. Po prázdninách sa tešíme opäť na stretnutie s Vami. 

  Nástup do školy v novom školskom roku je 4.9. 2017 / pondelok/ 

   

  Zápis žiakov na nový školský rok je          4.9 2017     od 9.30 - 11.30 h

                                                                                       od 13.30 - 17.30 h

   

                                                                  5-8.9.2017   od 13.00 -17.00 h 

 • Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu

  18.5. 2017 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 8. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v štyroch kategóriách z 9 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   s Mgr. Michal Germuška.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  8 miest v zlatom pásme.  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba   zo ZUŠ Bernolákova v Košiciach. 

  Výsledkova listina.pdf

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

   

   

 • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

   

  V utorok 17. 5. 2017  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 26 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Františka Kováčová, Mgr. Zuzana Pulščáková a p. Monika Soroková.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Tereza Čerkalová  –  ZŠ B. Krpelca

  v II. kategórii zvíťazila Gabriela Bednárová  – ZUŠ Raslavice

  a v III.  kategórie zvíťazila Simona Goliášová  – ZŠ Kurima

  Výsledkova listina.pdf

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 6. júna 2017. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

   

   

 • Koncert bývalých absolventov ZUŠ Michala Vileca

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať  a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej umeleckej kariére.

  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 3. marca 2017 o 17.00  sa predstavila Katarína Jurčová a Miriam Katuščáková v hre na husliach, a Ema Pisarčíková a Tadeáš Golec v hre na klavír. Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria