OBSAH

 • Organizovali sme súťaž v hre na keyboarde Východoslovenského regiónu

  15.5. 2016 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 7. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov v štyroch kategóriách z 13 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   a MVDr. Juraj Kavuľa. Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  7 miest v zlatom pásme.  

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho elektrického hudobného nástroja. 

  výsledkova listina 

 • Slávik Slovenska 2016

   

  V utorok 10. 5. 2016 Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 26. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 21 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Marta Polohová , doc. PaedDr. Daniel  Šimčík, PhD a PhDr. Ján Suráň.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Lucia Novotná  –  ZŠ Lopúchov

  v II. kategórii zvíťazila Frederika Rondziková  – Spojená škola Zborov

  a v III.  kategórie zvíťazila Ema Marcinová  – ZUŠ Michala Vileca

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 3. júna 2016. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

  Slavik_Slovenska_2016__vysledkova_listina.pdf

   

   

 • Konal sa uz 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu

  Veľká koncertná sála  ZUŠ M. Vileca sa 14. apríla 2016 od skorého rána pomaly zapĺňala  malými aj veľkými účastníkmi zo ZUŠ z rôznych kútov východného Slovenska. Všetci prišli súťažiť a hlavne si zaspievať.

  Konal  sa totiž už 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu. Súťažilo sa v piatich kategóriách v speve ľudových a umelých piesní.  Výkony žiakov z 12 ZUŠ hodnotila porota v tomto  zložení : PaedDr. Mgr. art. Marta POLOHOVÁ, PhD, Mgr. Soňa MIHÁLIKOVÁ a doc. PaedDr. Daniel ŠIMČÍK, PhD – predseda poroty.

  Porota to nemala ľahké. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a predniesli krásne výkony. Porota udelila 9 spevákom zlaté,  7 strieborné a 8 žiakom bronzové pásmo, ostatní účastníci dostali diplom za účasť. Aj žiaci našej  ZUŠ získali v kategórii B zlaté pásmo – Viktória Fojtíková z triedy p. uč. Viery  Vaškovej-Germanovej, DiS.art,  a Kristián Guttek z triedy p. uč. Mgr. Anny Chodelkovej DiS.art.   

  Porota ocenila aj laureáta súťaže, ktorým sa stala Terézia Lazorová zo CZUŠ sv. J.Bosca v Bardejove.

  Okrem diplomov dostali všetci účastníci aj  pekné a hodnotné ceny.    

          Deň naplnený spevom, ktorému síce neprialo počasie sa skončil podvečer  záverečnými povzbudzujúcimi slovami doc. PaedDr. Daniela Šimčíka,  a  PaedDr. Marty Polohovej,   a poďakovaním všetkým učiteľom za kvalitnú prípravu.

        Tešíme sa už na ďalší ročník súťaže, ktorý sa bude konať v apríli 2018 opäť u nás ZUŠ Michala Vileca. 

   

   

   

   

   

   

  Laureátka súťaže Terézia Lázorová 

 • Základná umelecká škola Michala Vileca prijíma nových žiakov

  Základná umelecká škola Michala Vileca prijíma prihlášky k štúdiu na školský rok 2016/2017 do 30. júna 2016. 

  Všetky informácie o štúdiu vám radi poskytneme na našej adrese, prostredníctvom telefónneho resp. emailového kontaktu, alebo priamo na našej webovej stránke.  POZOR novinka !!! - V novom školskom roku ZUŠ otvára nový odbor Audiovizuálny odbor. Presné informácie o tomto odbore Vám radi poskytneme priamo v našej ZUŠ.  

  Prihlášku k štúdiu si možete stiahnúť priamo tu - "prihlaska_na_stiahnutie", alebo si ju možete zaobstarať na našej adrese. 

  Tešíme sa na Vás !.     

 • Detské tvorivé výtvarné dielne

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria