OBSAH

 • Nová výstava - Čaro grafiky .....

 • Koncertný týždeň na ZUŠ Michala Vileca

  Koncertný týždeň na ZUŠ Michala Vileca

   

   

  V minulom týždni prebehli na pôde Základnej umeleckej školy Michala Vileca dve vydarené akcie, ktoré boli prezentované pre širokú verejnosť  nášho mesta.  V pondelok  29. januára 2018 škola zorganizovala „ Novoročný koncert“ ,  ktorý bol ukážkou práce žiakov a pedagógov   ZUŠ a na ktorom škola  pozdravila svojich priaznivcov v novom kalendárnom roku 2018.   

  Pravidelný  mesačný koncert, ktorý bol venovaný nielen pre verejnosť, ale aj pre žiakov našej školy prebehol v stredu 31. januára 2018. Tak ako aj podobné koncerty tohto formátu aj tento bol zážitkovo umocnený sprievodnými  slovami, ktoré poslucháčom umožnili lepšie vnímať počúvané hudobné diela.

  Týmito dvoma koncertmi  Základná umelecká škola Michala Vileca načala jubilejný rok svojej existencie. ZUŠ Michala Vileca si v roku 2018 pripomína už 80te výročie svojho vzniku a pripravuje množstvo aktivít a akcií, ktoré budú venované práve tomuto  výnimočnému míľniku v jej histórii.

 • Polročné prázdniny !!!

  Prajeme všetkým našim žiakom - ich rodinám a všetkým, ktorí spolu s nami písali tento úspešný kalendárny rok 2017  veľa zdravia a lásky do Nového roku 2018. 

                                                                                                                        Kolektív ZUŠ Michala Vileca

  Polročné prázdniny - 2. 2. 2018 - piatok

                                              Nástup do školy po prázdninách je v pondelok  5.2.2018       

 • Novoročný koncert

  Pozývame Vás  ... 

 • Pozývame Vás na náš galaprogram " Farby Vianoc" !!!

  Všetkých našich priaznivcov srdečne pozývame na náš galaprogram, ktorý sa bude konať už 12. decembra 2017 o 17.00. hod. v športovej hale Mier. Tešíme sa naVás.  

 • Pravidelný mesačný interný koncert našej ZUŠ 28. novembra 2017

  28. novembra sa vo VKS našej ZUŠ konal pravidelný mesačný interný koncert, kde si mohli skúsiť verejnú interpretáciu okrem ostrieľaných hráčov aj naši najmenší žiaci. Koncert sprevádzala odborným slovom p. uč. Lilia Kunecová.

   

  viac foto na https://www.facebook.com/zusmvileca/

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  Oddýchnime si všetci cez "Jesenné prázdniny" , ktoré budú od 30.10. do 1.11.2017 . Nástup do školy je až vo štvrtok 2.11.2017.  

 • Večer starých rodičov

  Večer starých rodičov

  Aj u nás sme v rámci mesiaca úcty k starším pripravili vo štvrtok 26.októbra koncert venovaný práve naším babkám a dedkom....Starší, ale aj tí najmladší naši žiaci vystúpili v plnej koncertnej sále.  

   

  Večer starých rodičov - Obrázok 1

   

 • Žiacky akordeónový orchester ZUŠ Michala Vileca rozozvučal Bratislavu

  Žiacky akordeónový orchester ZUŠ Michala Vileca rozozvučal Bratislavu

  Orchester, ktorý sa skladá zo študentov a pedagógov našej bardejovskej Základnej umeleckej školy Michala Vileca sa predviedol svojím vystúpením v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v našom hlavnom meste. Vystúpenie sa konalo pod záštitou Predsedu vlády SR a spoluorganizátorom okrem spomínanej ZUŠ Michala Vileca bola Slovenská rada rodičovských združení  v zastúpení jej prezidentky Bc. Ing. Júlie Lindtnerovej. Koncert, na ktorom participovalo viacero umeleckých škôl zo Slovenska a aj  z Maďarska  sa konal v rámci XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a nadviazal tak na podujatie, ktoré prebehlo u nás v Bardejove v máji tohto roku. Samotná prezentácia tohto výnimočného hudobného telesa mala veľký úspech a preto môžeme byť na svojich žiakov a Bardejovčanov právom hrdý. Celá akcia by mala vyvrcholiť v máji v roku 2018 v Madride v Španielsku, kde náš Žiacky akordeónový orchester bude reprezentovať nielen svoju materskú ZUŠ Michala Vileca, ale aj naše mesto Bardejov.    

                                                                                                              

 • Žiacky akordeónový orchester vystúpi v Bratislave

  Žiacky akordeónový orchester vystúpi v Bratislave

  Na koncerte žiakov Základných umeleckých škôl 10. a 11.- októbra 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorý sa koná pri príležitosti XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a ktorý je pod záštitou predsedu vlády SR, vystúpi náš Žiacky akordeónový orchester. 

  Držte nám palce !!! 

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka, zábavy a oddychu. Po prázdninách sa tešíme opäť na stretnutie s Vami. 

  Nástup do školy v novom školskom roku je 4.9. 2017 / pondelok/ 

   

  Zápis žiakov na nový školský rok je          4.9 2017     od 9.30 - 11.30 h

                                                                                       od 13.30 - 17.30 h

   

                                                                  5-8.9.2017   od 13.00 -17.00 h 

 • Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu

  Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu

  18.5. 2017 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 8. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v štyroch kategóriách z 9 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   s Mgr. Michal Germuška.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  8 miest v zlatom pásme.  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba   zo ZUŠ Bernolákova v Košiciach. 

  Výsledkova listina.pdf

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

   

   

 • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

  Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

   

  V utorok 17. 5. 2017  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 26 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Františka Kováčová, Mgr. Zuzana Pulščáková a p. Monika Soroková.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Tereza Čerkalová  –  ZŠ B. Krpelca

  v II. kategórii zvíťazila Gabriela Bednárová  – ZUŠ Raslavice

  a v III.  kategórie zvíťazila Simona Goliášová  – ZŠ Kurima

  Výsledkova listina.pdf

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 6. júna 2017. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

   

   

 • Koncert bývalých absolventov ZUŠ Michala Vileca

  Koncert bývalých absolventov ZUŠ Michala Vileca

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať  a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej umeleckej kariére.

  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 3. marca 2017 o 17.00  sa predstavila Katarína Jurčová a Miriam Katuščáková v hre na husliach, a Ema Pisarčíková a Tadeáš Golec v hre na klavír. Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

   

 • Študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa predstavili hudobnou komédiou „Čo keby...?“

  Študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa predstavili hudobnou komédiou „Čo keby...?“

  Vo štvrtok 2.marca 2017 sa v Bardejove na pôde ZUŠ Michala Vileca predstavili študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove pôvodnou hudobnou komédiou Viliama Staneka a Stanislava Bilého s názvom „Čo keby...?“.  Predstavenie o ťažkej ceste za umením a poznaním pravdy, o tom  že každá práca je dôležitá, keď sa robí s láskou zaplnilo celú veľkú koncertnú sálu ZUŠ M. Vileca.

  Táto hudobná komédia je v poradí už tretím projektom SKDK Prešov, v ktorom sa spája hudobné, herecké a tanečné umenie. Snaží sa tak praktickou formou priblížiť študentom prácu v profesionálnom divadle. Bola autormi vytvorená priamo pre študentov SKDK s prihliadnutím na personálne obsadenie jednotlivých učebných odborov a schopnosti študentov. 

 • Valentínsky koncert

  Valentínsky koncert

  Presne na sviatok sv. Valentína 14. februára o 16.30 sa naša ZUŠka prezentovala výborným koncertom. Celý koncert sa niesol vo "Valentínskom duchu". Koncert bol popredkávaný melódiami, tancom a náučným konferansom ..... Na záver vystúpila tanečná seniorská skupina "Maja", ktorá bola spestrením celého programu ....Celú fotogalériu najdete na našom FB:   

 • Hudobné klavírne fórum " Beskydy bez hraníc",

  Hudobné klavírne fórum " Beskydy bez hraníc",

  Základná umelecká škola Michala Vileca  6.2.2017, hneď po polročných prádzninách na pôde našej školy privítala mladých talentovaných klavíristov. Boli to účastníci Hudobného klavírneho fóra " Beskydy bez hraníc", ktoré sa konali už po 12-krát v poľskom Sanoku.  Mladí klavíristi predviedli vo svojom programe diela od Fryderyka Chopina, Franza Liszta a Gioacchina Rossiniho.

  Účastníci boli z Vilniusu, Kyjeva, Kirgizstanu, Varšavy, Moskvy, Krakowa, Bydgoszcza a až z Hong Kongu. Ich vystúpenie bolo na veľmi vysokej úrovni a všetci podali vynikajúce výkony.

  Bol to krásny zážitok a týmto koncertom povzbudili aj našich žiakov v ďalšom štúdiu.

 • Stretnutie s bývalým absolventom ZUŠ Michala Vileca – Dušanom Krausom

  Stretnutie s bývalým absolventom ZUŠ Michala Vileca – Dušanom Krausom

  1. februára 2017 o 15.00 sa Veľkej koncertnej sále ZUŠ konalo stretnutie s naším bývalým absolventom Dušanom Krausom.

  Dušan Kraus študoval na našej ZUŠ hudobný odbor v hlavnom predmete Hlasová výchova a spev u p. uč. Viery Vaškovej – Germanovej.

  Ako absolvent súkromného konzervatória v Košiciach v HDO a čerstvý študent JAMU v odbore muzikálové herectvo sa podelil o svoj kariérny a študijný prierez a ukážkou speváckej interpretácie ukázal nielen mladým spevákom našej ZUŠ  svoje praktické umenie.

   

  Sme radi, že sa k nám naši bývalí žiaci hlásia a nezabúdajú na svoje začiatky na našej ZUŠ Michala Vileca.           

 • Pripravujeme koncert bývalých absolventov

  Pripravujeme koncert bývalých absolventov

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať resp. zaspievať pre potešenie a ukázať, čo sa naučili a zároveň sa stretnúť so svojimi bývalými učiteľmi a spolužiakmi.

  V tomto školskom roku to bude 3.marca 2017 o 17.00 v našej Veľkej koncertnej sále.

  Ak máte niekto z našich bývalých študentov záujem prezentovať sa, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vás na tomto koncerte privítame.    

 • Záver roka 2016 na našej ZUŠ

  Záver roka 2016 na našej ZUŠ

  Základná umelecká škola Michala Vileca v závere  kalendárneho roka prezentovala svoju prácu projektmi, ktoré spolu vzhliadlo viac ako 3500 divákov.   

  V  spolupráci s mestom Bardejov a Rodičovským združením pri ZUŠ M. Vileca pripravila 16. decembra 2016  výnimočný vianočný galaprogram pod názvom „ Jeden svet“. Projekt,  ktorý bol popretkávaný dramatickými výstupmi žiakov dramatického súboru ZUŠ sa niesol v duchu spolupatričnosti a jeho dej poukazoval na ľudí a ich žiarivé, ale aj tienisté stánky. Na galaprograme vystúpilo viac ako 20 hudobných a tanečných čísiel. V doobedňajších hodinách do ŠH Mier vyše 2000 žiakov ZŠ a SŠ. Večerný program nadobudol výnimočnejší – charitatívny rozmer. Hosťami večerného programu boli – operný spevák  Igor Kucer a bardejovská hudobná skupina PROJEKT. Výťažok z podujatia bol darovaný detskému a internému oddeleniu NsP Sv. Jakuba v Bardejove riaditeľkou školy - Mgr. Máriou Ďurčákovou prim. MUDr. Márii Medrickej a MUDr. Branislavovi Predmerskému.  Na tomto výnimočnom programe participovalo vyše 300 žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Michal a Vileca.Záver roka 2016 na našej ZUŠ - Obrázok 1Záver roka 2016 na našej ZUŠ - Obrázok 2Záver roka 2016 na našej ZUŠ - Obrázok 3

  V dňoch 19. a 20. decembra 2016 prezentovala Základná umelecká škola Michala Vileca vo svojej Koncertnej sále tanečnú rozprávku Popoluška. Rozprávku naštudoval s dramatickým súborom ZUŠ M. Vileca p. uč. Mgr.art. Juraj Bochňa v spolupráci s tanečným a výtvarným odborom ZUŠ. Tanečná rozprávka bola určená deťom  MŠ a ZŠ. Bola reprízovaná 7 krát a vzhliadlo ju vyše 1500 divákov. Rozprávka bola výnimočná aj preto, že nevznikala len na základe predpísaného scenára, ale žiaci pracovali aj vo forme improvizácie. V predstavení účinkovalo vyše 100  žiakov LDO a TO.

   

  Kolektív Základnej umeleckej školy Michala Vileca ďakuje všetkým svojim priaznivcom, Mestu Bardejov a odd. školstva a telesnej kultúry mesta Bardejov, spoločnosti BARDTERM s.r.o., firme NEST audio ONE, Exmusic p. Ivanovi Reviľakovi , p. Milanovi  Herstekovi  a p. Ing. Jaroslavovi Žákovi ako aj všetkým rodičom žiakov a  priateľom školy za výbornú spoluprácu, praje veľa zdravia a umeleckých zážitkov v Novom roku 2017 a teší sa na ďalšiu umelecky plodnú spoluprácu.

   

                                                                                                                   kolektív ZUŠ Michala Vileca    

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria