OBSAH

 • Večer starých rodičov

  Večer starých rodičov

  Aj u nás sme v rámci mesiaca úcty k starším pripravili vo štvrtok 26.októbra koncert venovaný práve naším babkám a dedkom....Starší, ale aj tí najmladší naši žiaci vystúpili v plnej koncertnej sále.  

   

  Večer starých rodičov - Obrázok 1

   

 • Žiacky akordeónový orchester ZUŠ Michala Vileca rozozvučal Bratislavu

  Žiacky akordeónový orchester ZUŠ Michala Vileca rozozvučal Bratislavu

  Orchester, ktorý sa skladá zo študentov a pedagógov našej bardejovskej Základnej umeleckej školy Michala Vileca sa predviedol svojím vystúpením v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v našom hlavnom meste. Vystúpenie sa konalo pod záštitou Predsedu vlády SR a spoluorganizátorom okrem spomínanej ZUŠ Michala Vileca bola Slovenská rada rodičovských združení  v zastúpení jej prezidentky Bc. Ing. Júlie Lindtnerovej. Koncert, na ktorom participovalo viacero umeleckých škôl zo Slovenska a aj  z Maďarska  sa konal v rámci XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a nadviazal tak na podujatie, ktoré prebehlo u nás v Bardejove v máji tohto roku. Samotná prezentácia tohto výnimočného hudobného telesa mala veľký úspech a preto môžeme byť na svojich žiakov a Bardejovčanov právom hrdý. Celá akcia by mala vyvrcholiť v máji v roku 2018 v Madride v Španielsku, kde náš Žiacky akordeónový orchester bude reprezentovať nielen svoju materskú ZUŠ Michala Vileca, ale aj naše mesto Bardejov.    

                                                                                                              

 • Žiacky akordeónový orchester vystúpi v Bratislave

  Žiacky akordeónový orchester vystúpi v Bratislave

  Na koncerte žiakov Základných umeleckých škôl 10. a 11.- októbra 2017 v Primaciálnom paláci v Bratislave, ktorý sa koná pri príležitosti XI. Európskeho stupňa EDRaŠ a ktorý je pod záštitou predsedu vlády SR, vystúpi náš Žiacky akordeónový orchester. 

  Držte nám palce !!! 

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka, zábavy a oddychu. Po prázdninách sa tešíme opäť na stretnutie s Vami. 

  Nástup do školy v novom školskom roku je 4.9. 2017 / pondelok/ 

   

  Zápis žiakov na nový školský rok je          4.9 2017     od 9.30 - 11.30 h

                                                                                       od 13.30 - 17.30 h

   

                                                                  5-8.9.2017   od 13.00 -17.00 h 

 • Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu

  Keyboardová súťaž Východoslovenského regiónu

  18.5. 2017 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 8. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v štyroch kategóriách z 9 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   s Mgr. Michal Germuška.  Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  8 miest v zlatom pásme.  Laureátom súťaže sa stal  Richard Čuba   zo ZUŠ Bernolákova v Košiciach. 

  Výsledkova listina.pdf

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho  elektronického  hudobného nástroja. 

   

   

 • Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

  Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2017

   

  V utorok 17. 5. 2017  Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 27. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 26 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Františka Kováčová, Mgr. Zuzana Pulščáková a p. Monika Soroková.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Tereza Čerkalová  –  ZŠ B. Krpelca

  v II. kategórii zvíťazila Gabriela Bednárová  – ZUŠ Raslavice

  a v III.  kategórie zvíťazila Simona Goliášová  – ZŠ Kurima

  Výsledkova listina.pdf

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 6. júna 2017. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

   

   

 • Koncert bývalých absolventov ZUŠ Michala Vileca

  Koncert bývalých absolventov ZUŠ Michala Vileca

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať  a svojou interpretáciou ukázať, čo sa naučili a ako pokročili vo svojej profesionálnej umeleckej kariére.

  Na tohtoročnom koncerte, ktorý sa konal v ZUŠ Michala Vileca 3. marca 2017 o 17.00  sa predstavila Katarína Jurčová a Miriam Katuščáková v hre na husliach, a Ema Pisarčíková a Tadeáš Golec v hre na klavír. Svojou interpretáciou svetoznámych hudobných autorov ukázali svoje interpretačné majstrovstvo a dokázali, že na „nich“, na svojich bývalých žiakov môžeme byť právom pyšný.

   

 • Študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa predstavili hudobnou komédiou „Čo keby...?“

  Študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša sa predstavili hudobnou komédiou „Čo keby...?“

  Vo štvrtok 2.marca 2017 sa v Bardejove na pôde ZUŠ Michala Vileca predstavili študenti a pedagógovia súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove pôvodnou hudobnou komédiou Viliama Staneka a Stanislava Bilého s názvom „Čo keby...?“.  Predstavenie o ťažkej ceste za umením a poznaním pravdy, o tom  že každá práca je dôležitá, keď sa robí s láskou zaplnilo celú veľkú koncertnú sálu ZUŠ M. Vileca.

  Táto hudobná komédia je v poradí už tretím projektom SKDK Prešov, v ktorom sa spája hudobné, herecké a tanečné umenie. Snaží sa tak praktickou formou priblížiť študentom prácu v profesionálnom divadle. Bola autormi vytvorená priamo pre študentov SKDK s prihliadnutím na personálne obsadenie jednotlivých učebných odborov a schopnosti študentov. 

 • Valentínsky koncert

  Valentínsky koncert

  Presne na sviatok sv. Valentína 14. februára o 16.30 sa naša ZUŠka prezentovala výborným koncertom. Celý koncert sa niesol vo "Valentínskom duchu". Koncert bol popredkávaný melódiami, tancom a náučným konferansom ..... Na záver vystúpila tanečná seniorská skupina "Maja", ktorá bola spestrením celého programu ....Celú fotogalériu najdete na našom FB:   

 • Hudobné klavírne fórum " Beskydy bez hraníc",

  Hudobné klavírne fórum " Beskydy bez hraníc",

  Základná umelecká škola Michala Vileca  6.2.2017, hneď po polročných prádzninách na pôde našej školy privítala mladých talentovaných klavíristov. Boli to účastníci Hudobného klavírneho fóra " Beskydy bez hraníc", ktoré sa konali už po 12-krát v poľskom Sanoku.  Mladí klavíristi predviedli vo svojom programe diela od Fryderyka Chopina, Franza Liszta a Gioacchina Rossiniho.

  Účastníci boli z Vilniusu, Kyjeva, Kirgizstanu, Varšavy, Moskvy, Krakowa, Bydgoszcza a až z Hong Kongu. Ich vystúpenie bolo na veľmi vysokej úrovni a všetci podali vynikajúce výkony.

  Bol to krásny zážitok a týmto koncertom povzbudili aj našich žiakov v ďalšom štúdiu.

 • Stretnutie s bývalým absolventom ZUŠ Michala Vileca – Dušanom Krausom

  Stretnutie s bývalým absolventom ZUŠ Michala Vileca – Dušanom Krausom

  1. februára 2017 o 15.00 sa Veľkej koncertnej sále ZUŠ konalo stretnutie s naším bývalým absolventom Dušanom Krausom.

  Dušan Kraus študoval na našej ZUŠ hudobný odbor v hlavnom predmete Hlasová výchova a spev u p. uč. Viery Vaškovej – Germanovej.

  Ako absolvent súkromného konzervatória v Košiciach v HDO a čerstvý študent JAMU v odbore muzikálové herectvo sa podelil o svoj kariérny a študijný prierez a ukážkou speváckej interpretácie ukázal nielen mladým spevákom našej ZUŠ  svoje praktické umenie.

   

  Sme radi, že sa k nám naši bývalí žiaci hlásia a nezabúdajú na svoje začiatky na našej ZUŠ Michala Vileca.           

 • Pripravujeme koncert bývalých absolventov

  Pripravujeme koncert bývalých absolventov

  Stalo sa už milou tradíciou našej školy, že nezabúda na svojich bývalých absolventov / terajších a skončených študentov umeleckých škôl/ a organizuje pre nich koncert, na ktorom si môžu zahrať resp. zaspievať pre potešenie a ukázať, čo sa naučili a zároveň sa stretnúť so svojimi bývalými učiteľmi a spolužiakmi.

  V tomto školskom roku to bude 3.marca 2017 o 17.00 v našej Veľkej koncertnej sále.

  Ak máte niekto z našich bývalých študentov záujem prezentovať sa, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vás na tomto koncerte privítame.    

 • Záver roka 2016 na našej ZUŠ

  Záver roka 2016 na našej ZUŠ

  Základná umelecká škola Michala Vileca v závere  kalendárneho roka prezentovala svoju prácu projektmi, ktoré spolu vzhliadlo viac ako 3500 divákov.   

  V  spolupráci s mestom Bardejov a Rodičovským združením pri ZUŠ M. Vileca pripravila 16. decembra 2016  výnimočný vianočný galaprogram pod názvom „ Jeden svet“. Projekt,  ktorý bol popretkávaný dramatickými výstupmi žiakov dramatického súboru ZUŠ sa niesol v duchu spolupatričnosti a jeho dej poukazoval na ľudí a ich žiarivé, ale aj tienisté stánky. Na galaprograme vystúpilo viac ako 20 hudobných a tanečných čísiel. V doobedňajších hodinách do ŠH Mier vyše 2000 žiakov ZŠ a SŠ. Večerný program nadobudol výnimočnejší – charitatívny rozmer. Hosťami večerného programu boli – operný spevák  Igor Kucer a bardejovská hudobná skupina PROJEKT. Výťažok z podujatia bol darovaný detskému a internému oddeleniu NsP Sv. Jakuba v Bardejove riaditeľkou školy - Mgr. Máriou Ďurčákovou prim. MUDr. Márii Medrickej a MUDr. Branislavovi Predmerskému.  Na tomto výnimočnom programe participovalo vyše 300 žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy Michal a Vileca.Záver roka 2016 na našej ZUŠ - Obrázok 1Záver roka 2016 na našej ZUŠ - Obrázok 2Záver roka 2016 na našej ZUŠ - Obrázok 3

  V dňoch 19. a 20. decembra 2016 prezentovala Základná umelecká škola Michala Vileca vo svojej Koncertnej sále tanečnú rozprávku Popoluška. Rozprávku naštudoval s dramatickým súborom ZUŠ M. Vileca p. uč. Mgr.art. Juraj Bochňa v spolupráci s tanečným a výtvarným odborom ZUŠ. Tanečná rozprávka bola určená deťom  MŠ a ZŠ. Bola reprízovaná 7 krát a vzhliadlo ju vyše 1500 divákov. Rozprávka bola výnimočná aj preto, že nevznikala len na základe predpísaného scenára, ale žiaci pracovali aj vo forme improvizácie. V predstavení účinkovalo vyše 100  žiakov LDO a TO.

   

  Kolektív Základnej umeleckej školy Michala Vileca ďakuje všetkým svojim priaznivcom, Mestu Bardejov a odd. školstva a telesnej kultúry mesta Bardejov, spoločnosti BARDTERM s.r.o., firme NEST audio ONE, Exmusic p. Ivanovi Reviľakovi , p. Milanovi  Herstekovi  a p. Ing. Jaroslavovi Žákovi ako aj všetkým rodičom žiakov a  priateľom školy za výbornú spoluprácu, praje veľa zdravia a umeleckých zážitkov v Novom roku 2017 a teší sa na ďalšiu umelecky plodnú spoluprácu.

   

                                                                                                                   kolektív ZUŠ Michala Vileca    

 • Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov ....

  Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov ....

  Dňa 20.10 2016 sa v našej veľkej koncertnej sále konalo "Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov do cechu zuškárskeho". Slávnostného aktu sa zúčastnilo viak ako 100 žiakov v prípravnom ročníku. Deti pred samotným aktom pasovania museli zložiť slávnostný sľub a boli na tvári počastované rôznymi symbolmi, ktoré mali symbolizovať rôzne úskalia ich štúdia. Po slávnostnom akte a odovzdaní pamätného listu sa ešte deti vybrali na cestu "okolo ZUŠky". Samotnú akciu predchádzal krátky koncert, ktorý si pripravili žiaci HO. 

  Sme radi, že ste medzi nami a prajeme vám veľa umeleckých zážitkov.      

   

  Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov .... - Obrázok 1

 • Výsledky súťaže o najmladší výtvarný talent ....

  Výsledky súťaže o najmladší výtvarný talent ....

  17. júna o 14.00 vo vestibule našej ZUŠ bude prebiehať vernisáž a vyhodnotenie súťaže " O najmladší výtvarný talent" všetkým malým maliarom srdečne blahoželáme . 

   

  Výsledková listina -  O najmladsi vytvarny talent - vysledkova listina.pdf

 • ZUŠ Michala Vileca má ďalších absolventov

  ZUŠ Michala Vileca má ďalších absolventov

  8. júna 2016 ukončili štúdium slávnostnou ceremóniou vyradenia  tohtoroční absolventi, všetkých záujmových odborov Základnej umeleckej školy Michala Vileca. Večer plný nostalgie a sentimentu predstavil 60 mladých ľudí, ktorí odchádzajú so ZUŠ M.  Vileca s umeleckým poznaním, ktoré ich určite v ich živote posunie tým správnym smerom.  Ich 9 - ročný príbeh na tejto škole, záverom štúdia určite nekončí,  ale začína sa pre nich nová životná  kapitola, možno profesionálnych umelcov.  Slávnostnému vyradeniu predchádzal koncert, na ktorom sa predstavili najlepší absolventi a predviedli svoje nástrojové a tanečné zručnosti,  ale aj tvorivú kreativitu v podobe výstavy absolventov výtvarného odboru, ktorá je v priestoroch Minigalérie ZUŠ M. Vileca až do konca letných prázdnin.  

   

  Všetkým absolventom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

   

                                                                                                   ZUŠ Michala Vileca Bardejov  

 • Na jarnú nôtu

  Na jarnú nôtu

  V stredu 25. mája 2016 Základná umelecká škola Michal Vileca prezentovala  svoj jarný program pod názvom „ Na jarnú nôtu“ . Program bol zameraný na priblíženie našich kultúrnych a spoločenských tradícii  a ich vysvetlenie. Jarné obdobie bolo  bohaté na tradičné úkony aj v našom regióne, preto sa Základná umelecká škola Michala Vileca  rozhodla priniesť  program práve s touto náučnou témou. Popri ľudovej piesni v rôznych aranžmánoch, pásma DFS Vienok a klasických hudobných čísiel bol prezentovaný a funkčne vysvetlený napríklad aj kroj, ktorý si mohli priamo vyskúšať aj prítomní diváci. Na záver programu sa spoločne s publikom zaspievala tradičná májová pieseň „ Sadíme my máje“  .

  Program Základná umelecká škola Michala Vileca prezentovala pre základné školy v doobedňajších hodinách a večer  pripravila toto pásmo  pre širokú verejnosť.  Sme radi, že sme mohli priblížiť mladšej generácii naše tradície a tým ostaným spríjemniť  prekrásne  jarné obdobie. 

 • Organizovali sme súťaž v hre na keyboarde Východoslovenského regiónu

  Organizovali sme súťaž v hre na keyboarde Východoslovenského regiónu

  15.5. 2016 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 7. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov v štyroch kategóriách z 13 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   a MVDr. Juraj Kavuľa. Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  7 miest v zlatom pásme.  

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho elektrického hudobného nástroja. 

  výsledkova listina 

 • Slávik Slovenska 2016

  Slávik Slovenska 2016

   

  V utorok 10. 5. 2016 Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 26. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 21 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Marta Polohová , doc. PaedDr. Daniel  Šimčík, PhD a PhDr. Ján Suráň.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Lucia Novotná  –  ZŠ Lopúchov

  v II. kategórii zvíťazila Frederika Rondziková  – Spojená škola Zborov

  a v III.  kategórie zvíťazila Ema Marcinová  – ZUŠ Michala Vileca

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 3. júna 2016. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

  Slavik_Slovenska_2016__vysledkova_listina.pdf

   

   

 • Konal sa uz 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu

  Veľká koncertná sála  ZUŠ M. Vileca sa 14. apríla 2016 od skorého rána pomaly zapĺňala  malými aj veľkými účastníkmi zo ZUŠ z rôznych kútov východného Slovenska. Všetci prišli súťažiť a hlavne si zaspievať.

  Konal  sa totiž už 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu. Súťažilo sa v piatich kategóriách v speve ľudových a umelých piesní.  Výkony žiakov z 12 ZUŠ hodnotila porota v tomto  zložení : PaedDr. Mgr. art. Marta POLOHOVÁ, PhD, Mgr. Soňa MIHÁLIKOVÁ a doc. PaedDr. Daniel ŠIMČÍK, PhD – predseda poroty.

  Porota to nemala ľahké. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a predniesli krásne výkony. Porota udelila 9 spevákom zlaté,  7 strieborné a 8 žiakom bronzové pásmo, ostatní účastníci dostali diplom za účasť. Aj žiaci našej  ZUŠ získali v kategórii B zlaté pásmo – Viktória Fojtíková z triedy p. uč. Viery  Vaškovej-Germanovej, DiS.art,  a Kristián Guttek z triedy p. uč. Mgr. Anny Chodelkovej DiS.art.   

  Porota ocenila aj laureáta súťaže, ktorým sa stala Terézia Lazorová zo CZUŠ sv. J.Bosca v Bardejove.

  Okrem diplomov dostali všetci účastníci aj  pekné a hodnotné ceny.    

          Deň naplnený spevom, ktorému síce neprialo počasie sa skončil podvečer  záverečnými povzbudzujúcimi slovami doc. PaedDr. Daniela Šimčíka,  a  PaedDr. Marty Polohovej,   a poďakovaním všetkým učiteľom za kvalitnú prípravu.

        Tešíme sa už na ďalší ročník súťaže, ktorý sa bude konať v apríli 2018 opäť u nás ZUŠ Michala Vileca. 

   

  Konal sa uz 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu - Obrázok 1

   

   

   

   

   

  Laureátka súťaže Terézia Lázorová 

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria