OBSAH

 • Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov ....

  Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov ....

  Dňa 20.10 2016 sa v našej veľkej koncertnej sále konalo "Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov do cechu zuškárskeho". Slávnostného aktu sa zúčastnilo viak ako 100 žiakov v prípravnom ročníku. Deti pred samotným aktom pasovania museli zložiť slávnostný sľub a boli na tvári počastované rôznymi symbolmi, ktoré mali symbolizovať rôzne úskalia ich štúdia. Po slávnostnom akte a odovzdaní pamätného listu sa ešte deti vybrali na cestu "okolo ZUŠky". Samotnú akciu predchádzal krátky koncert, ktorý si pripravili žiaci HO. 

  Sme radi, že ste medzi nami a prajeme vám veľa umeleckých zážitkov.      

   

  Slávnostné pasovanie novoprijatých žiakov .... - Obrázok 1

 • Výsledky súťaže o najmladší výtvarný talent ....

  Výsledky súťaže o najmladší výtvarný talent ....

  17. júna o 14.00 vo vestibule našej ZUŠ bude prebiehať vernisáž a vyhodnotenie súťaže " O najmladší výtvarný talent" všetkým malým maliarom srdečne blahoželáme . 

   

  Výsledková listina -  O najmladsi vytvarny talent - vysledkova listina.pdf

 • ZUŠ Michala Vileca má ďalších absolventov

  ZUŠ Michala Vileca má ďalších absolventov

  8. júna 2016 ukončili štúdium slávnostnou ceremóniou vyradenia  tohtoroční absolventi, všetkých záujmových odborov Základnej umeleckej školy Michala Vileca. Večer plný nostalgie a sentimentu predstavil 60 mladých ľudí, ktorí odchádzajú so ZUŠ M.  Vileca s umeleckým poznaním, ktoré ich určite v ich živote posunie tým správnym smerom.  Ich 9 - ročný príbeh na tejto škole, záverom štúdia určite nekončí,  ale začína sa pre nich nová životná  kapitola, možno profesionálnych umelcov.  Slávnostnému vyradeniu predchádzal koncert, na ktorom sa predstavili najlepší absolventi a predviedli svoje nástrojové a tanečné zručnosti,  ale aj tvorivú kreativitu v podobe výstavy absolventov výtvarného odboru, ktorá je v priestoroch Minigalérie ZUŠ M. Vileca až do konca letných prázdnin.  

   

  Všetkým absolventom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

   

                                                                                                   ZUŠ Michala Vileca Bardejov  

 • Na jarnú nôtu

  Na jarnú nôtu

  V stredu 25. mája 2016 Základná umelecká škola Michal Vileca prezentovala  svoj jarný program pod názvom „ Na jarnú nôtu“ . Program bol zameraný na priblíženie našich kultúrnych a spoločenských tradícii  a ich vysvetlenie. Jarné obdobie bolo  bohaté na tradičné úkony aj v našom regióne, preto sa Základná umelecká škola Michala Vileca  rozhodla priniesť  program práve s touto náučnou témou. Popri ľudovej piesni v rôznych aranžmánoch, pásma DFS Vienok a klasických hudobných čísiel bol prezentovaný a funkčne vysvetlený napríklad aj kroj, ktorý si mohli priamo vyskúšať aj prítomní diváci. Na záver programu sa spoločne s publikom zaspievala tradičná májová pieseň „ Sadíme my máje“  .

  Program Základná umelecká škola Michala Vileca prezentovala pre základné školy v doobedňajších hodinách a večer  pripravila toto pásmo  pre širokú verejnosť.  Sme radi, že sme mohli priblížiť mladšej generácii naše tradície a tým ostaným spríjemniť  prekrásne  jarné obdobie. 

 • Organizovali sme súťaž v hre na keyboarde Východoslovenského regiónu

  Organizovali sme súťaž v hre na keyboarde Východoslovenského regiónu

  15.5. 2016 usporiadala Základná umelecká škola Michala Vileca v spolupráci s odd. Školstva a telesnej kultúry  MsÚ už 7. ročník „Súťaže v hre na keyboard Východoslovenského regiónu“.

  Súťaž sa konala  v priestoroch ZUŠ vo veľkej koncertnej sále.  Tohto  ročníka sa súťaže zúčastnilo 33 žiakov v štyroch kategóriách z 13 základných umeleckých škôl.  Úroveň súťaže bola na vysokej úrovni, čo potvrdila aj porota v zložení  Mgr. Peter Štefanka, Mgr. Marcel Prokop, DiS.art   a MVDr. Juraj Kavuľa. Aj keď bolo rozhodovanie veľmi ťažké porota nakoniec  rozdala v najvyššom ocenení spolu  7 miest v zlatom pásme.  

  Tento, ale aj minulé ročníky súťaže v hre na keyboard  bol nielen meraním si síl skvelých žiakov hrajúcich na tomto nástroji, ale aj praktickou výmenou skúseností a nových poznatkov pedagógov vo výučbe tohto stále sa rozvíjajúceho elektrického hudobného nástroja. 

  výsledkova listina 

 • Slávik Slovenska 2016

  Slávik Slovenska 2016

   

  V utorok 10. 5. 2016 Základná umelecká škola Michala Vileca organizovala okresné kolo už 26. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016.

  Na tejto súťaži v speve slovenských ľudových piesní sa zúčastnilo 21 spojených, základných a základných umeleckých škôl celého bardejovského okresu.

  Súťažilo sa v troch kategóriách nad ktorými vyhlásila výsledný verdikt, prvého postupujúceho do krajského kola odborná porota v zložení –  PaedDr. Marta Polohová , doc. PaedDr. Daniel  Šimčík, PhD a PhDr. Ján Suráň.    

  Súťažiaci  spievali dve ľudové piesne, z ktorých jedna bola spievaná bez sprievodu a musela byť vybraná zo Spevníčka určeného pre tento ročník súťaže.  

  Vynikajúcu úroveň súťaže podporila aj Ľudová hudba ZUŠ M. Vileca, ktorá jednotlivých súťažiacich sprevádzala.

   

  v I. kategórii zvíťazila Lucia Novotná  –  ZŠ Lopúchov

  v II. kategórii zvíťazila Frederika Rondziková  – Spojená škola Zborov

  a v III.  kategórie zvíťazila Ema Marcinová  – ZUŠ Michala Vileca

  Všetci víťazi postupujú do krajského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v Prešove najneskôr 3. júna 2016. 

  Víťazom držíme palce a všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme za krásne spevácke výkony.

  Slavik_Slovenska_2016__vysledkova_listina.pdf

   

   

 • Konal sa uz 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu

  Veľká koncertná sála  ZUŠ M. Vileca sa 14. apríla 2016 od skorého rána pomaly zapĺňala  malými aj veľkými účastníkmi zo ZUŠ z rôznych kútov východného Slovenska. Všetci prišli súťažiť a hlavne si zaspievať.

  Konal  sa totiž už 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu. Súťažilo sa v piatich kategóriách v speve ľudových a umelých piesní.  Výkony žiakov z 12 ZUŠ hodnotila porota v tomto  zložení : PaedDr. Mgr. art. Marta POLOHOVÁ, PhD, Mgr. Soňa MIHÁLIKOVÁ a doc. PaedDr. Daniel ŠIMČÍK, PhD – predseda poroty.

  Porota to nemala ľahké. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a predniesli krásne výkony. Porota udelila 9 spevákom zlaté,  7 strieborné a 8 žiakom bronzové pásmo, ostatní účastníci dostali diplom za účasť. Aj žiaci našej  ZUŠ získali v kategórii B zlaté pásmo – Viktória Fojtíková z triedy p. uč. Viery  Vaškovej-Germanovej, DiS.art,  a Kristián Guttek z triedy p. uč. Mgr. Anny Chodelkovej DiS.art.   

  Porota ocenila aj laureáta súťaže, ktorým sa stala Terézia Lazorová zo CZUŠ sv. J.Bosca v Bardejove.

  Okrem diplomov dostali všetci účastníci aj  pekné a hodnotné ceny.    

          Deň naplnený spevom, ktorému síce neprialo počasie sa skončil podvečer  záverečnými povzbudzujúcimi slovami doc. PaedDr. Daniela Šimčíka,  a  PaedDr. Marty Polohovej,   a poďakovaním všetkým učiteľom za kvalitnú prípravu.

        Tešíme sa už na ďalší ročník súťaže, ktorý sa bude konať v apríli 2018 opäť u nás ZUŠ Michala Vileca. 

   

  Konal sa uz 16. ročník speváckej súťaže žiakov ZUŠ Vsl. regiónu - Obrázok 1

   

   

   

   

   

  Laureátka súťaže Terézia Lázorová 

 • Základná umelecká škola Michala Vileca prijíma nových žiakov

  Základná umelecká škola Michala Vileca prijíma nových žiakov

  Základná umelecká škola Michala Vileca prijíma prihlášky k štúdiu na školský rok 2016/2017 do 30. júna 2016. 

  Všetky informácie o štúdiu vám radi poskytneme na našej adrese, prostredníctvom telefónneho resp. emailového kontaktu, alebo priamo na našej webovej stránke.  POZOR novinka !!! - V novom školskom roku ZUŠ otvára nový odbor Audiovizuálny odbor. Presné informácie o tomto odbore Vám radi poskytneme priamo v našej ZUŠ.  

  Prihlášku k štúdiu si možete stiahnúť priamo tu - "prihlaska_na_stiahnutie", alebo si ju možete zaobstarať na našej adrese. 

  Tešíme sa na Vás !.     

 • Detské tvorivé výtvarné dielne

  Detské tvorivé výtvarné dielne

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola Michala Vileca
  Hurbanova 10, 085 01 Bardejov
 • +421 54 4722365

Fotogaléria