Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 17.08.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.10.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 04.02.2011
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 18.12.2009
Zmluva Datalan s DPH 26.02.2019 Datalan a.s.
1201116675 2,93 s DPH 26.09.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra p9/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, 3,00 s DPH 152019 29.09.2019 Śkolská jedáleň Kurima
Faktúra 81/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.13 Eur, 3,13 s DPH 1490227587 10.08.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 26/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.48 Eur, 3,48 s DPH 1590105620 30.03.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
2122283549 3,77 s DPH 18.04.2017 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra 68/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3.82 Eur, 3,82 s DPH 1500213614 30.07.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
2122280367 3,94 s DPH 18.04.2017 Vsl.vod.spoločnosť, a.s.
Faktúra p11/2019 Položky: sf, 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur, 5,10 s DPH 172019 30.10.2019 Śkolská jedáleň Kurima
1183353387 6,36 s DPH 08.02.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1155752651 6,54 s DPH 15.04.2017 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 4/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 6.85 Eur, 6,85 s DPH 1500074440 10.01.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1195878825 7,43 s DPH 16.07.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
1198414412 8,04 s DPH 15.08.2018 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 40/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.25 Eur, 8,25 s DPH 1460124089 01.05.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
Faktúra 46/2019 Položky: 02, 1.000000 ks, Suma položky 8.51 Eur, 8,51 s DPH 1350130433 03.05.2019 Telefónica Q2 Slovakia, s.r.o.
zobrazené záznamy: 1-20/276